Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про власний капітал за 2015 рік

Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА  2018 РІК

Звіт про власний капітал

Звіт про фінансові результати

Баланс (звіт про фінансовий стан)

Звіт про управління

Звіт про рух грошових коштів

Звіт незалежного аудитора

Примітки до річної фінансової звітності

Додаток до приміток до річної звітності

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА  2019 РІК

Звіт про власний капітал

Звіт про фінансові результати

Баланс (звіт про фінансовий стан)

Звіт про управління

Звіт про рух грошових коштів

Звіт незалежного аудитора

Примітки до річної фінансової звітності

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА  2020 РІК

Звіт про власний капітал

Звіт про фінансові результати

Баланс (звіт про фінансовий стан)

Звіт про управління

Звіт про рух грошових коштів

Звіт незалежного аудитора

Примітки до річної фінансової звітності

 

ТАКСОНОМІЯ (XBRL)

Рік

І квартал

ІІ квартал

9 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

32021
32021
32021.pdf
277.0 KiB
14 Downloads
Детали